Referee registration for the Örebrocupen Bandy 2020

Välkomna till Broman Cup 2019. Vi tar från och med nu emot intresseanmälan för att döma Broman Cup 2019 2-3 mars, anmälan ska vara ifylld senast den 15 februari. Därefter kommer vi att ta ut de domare som vi bedömer kommer att ha de bästa förutsättningarna att döma Broman Cup. Besked om vilka domare som ska döma cupen beräknas ges senast 25 Februari.

ARVODE, MAT & LOGI
Arvode: 120/match i samtliga matcher. Reseersättning utgår enl SBF 18,50 kr/mil skattefritt. För domare utifrån krävs samåkning i största möjliga mån.

Mat: Samtliga domare erbjuds mat på en skola i närheten av där ni dömer.

Domaransvarig för cupen är Henric Norén, han nås på: henric.noren@live.se

You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!
You seem to have used CupManager before.
If you want we can fetch your information automatically
You've used CupManager before
log in to fetch your information

Repeat your email address

You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!

Contact information


Bank account

You have to specify your bank account. We use this to pay out your money.


Other


Personal information

If the tournament wants, they are allowed to show my name in public, for example in order for other referees to choose me as a partner or in game tables in the tournament game schedule

After you've sent in your registration, you can select referee partners and add your availability.