TÄVLINGSFORM
Örebrocupen Bandy är en 7-manna turnering och vi välkomnar lag i spelklasserna i U10, U11 och U12. Samtliga spelklasser spelas över två dagar, lördag och söndag. Det får vara obegränsat antal spelare i truppen per match. En spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass. Gruppspelet spelas i enkelrondig serie. Matcher spelas på tre planer samtidigt.

SPELKLASSER
Örebrocupen Bandy 2023 spelas i tre spelklasser:
-U12 (födda 2011)
-U11 (födda 2012)
-U10 (födda 2013)

Antalet lag i varje spelklass kan komma att förändras allt eftersom anmälningsläget utvecklas. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till lag. Maximalt antal lag i Örebrocupen Bandy är 44.

MATCHGARANTI
Samtliga lag garanteras minst fyra matcher, men vi reserverar oss mot eventuella sena avhopp, walk over eller liknande.

VÄRDESAKER
På förekommen anledning vill vi vädja till er att inte förvara värdesaker, kläder med mera på platser ni inte har uppsikt över. Tävlingsarrangören ansvarar ej för borttappade/förlorade saker.

SPECIALKOST
Örebrocupen Bandy serverar alltid fläskfri mat, däremot måste specialkost såsom laktos, gluten eller andra allergier meddelas. Allergin ska skrivas in på er lagsida senast den 18 februari.

ALLERGIER
P.g.a. att det finns deltagare med extrem nötallergi så råder det totalt förbud mot nötter, jordnötter och mandel på både boendeskolan samt spelarenan.

PARKERING
Örebrocupen Bandy tar inte ansvar för felaktigt parkerade bilar. Gängse parkeringsregler gäller även under cupen. Var vänliga att beakta detta.

DROGFRITT ANSVAR
Örebrocupen Bandy förutsätter att samtliga inblandade i cupen agerar drogfritt. Rökning är ej tillåten i skolor och hallar. Särskilt ansvar som goda förebilder läggs på ledarna.

FELSKRIVNINGAR/TRYCKFEL/ÄNDRINGAR
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, tryckfel eller ändringar i våra publikationer (såsom turneringsinformation, spelprogram, hemsida med mera).

FORCE MAJEURE
Örebrocupen Bandy är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Broman Cups kontroll. Exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.

HANTERING AV COVID-19 ELLER LIKARTAD PANDEMI
Vi för kontinuerligt dialog med Örebro kommun, Svenska Bandyförbundet och Bandyförbund Mitt gällande förutsättningarna för cupen. Vi följer alltid de regler som ställs på genomförande av cupen. För närvarande jobbar vi utefter att spela med publik, detta beslut kan komma att ändras utefter eventuella myndighetsbeslut i framtiden.

Om cupen ställs in pga Covid-19 eller likartade pandemiorsaker får samtliga lag full återbetalning av samtliga inbetalda avgifter.

Viktigt att tänka på är att vi följer de råd och regler som FHM ger. Därför kan begränsningar i hur många lag vi kan hantera och hur många övernattande på cupen vi kan ha ändras under anmälningstidens gång. Ni kan säkra er plats i cupen genom att betala anmälningsavgiften. Datum för inbetalning av anmälningsavgift avgör turordning om antalet lag kommer begränsas.